Europa 2019-2020

Karta som visar vår färdväg från det vi lämnade Sverige i mitten av augusti tills vi kom hem till Sverige igen.

Den blå linjen är där vi ungefär har kört med FrankieBoy, Google ändrar till motorvägar när helst de behagar, vilket vi inte kör särskilt ofta, så räkna inte med att vägvalen stämmer till 100%. De blåa punkterna är några av de platser vi stannat på för natten, kan inte markera ut alla boplatser i denna kartan på grund av Google Maps begränsningar, men du hittar ju dem i respektive lands boplatskarta (se menyn).

Alla boplatser och mer information om dem hittar du i boplatskartorna för respektive land, se i menyn under Boplatser.